Lietuvos sporto centras (LSC) yra  biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir sporto renginių organizavimo bei kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais.

ISTORIJA

Pirmoji Respublikinė bendrojo lavinimo Vilniaus sporto mokykla-internatas atvėrė duris 1986 m. rugsėjo 1 dieną. Naujajai mokyklai buvo iškeltas tikslas: rengti olimpinių šalies rinktinių pamainą, t. y. aukščiausio lygio sportininkus – kandidatus į olimpines rinktines, taip pat – organizuoti moksleivių mokymą, auklėjimą, lavinimą, užtikrinant normalias gyvenimo ir buities sąlygas. Tai buvo pirmoji įstaiga, kur iš visos Lietuvos atvykę vaikai ir jaunuoliai, turintys puikius fizinius duomenis, galėjo pradėti rimtą sportinę karjerą, čia pat gyvendami ir mokydamiesi.

Vykstant daugybei struktūrinių permainų, sporto mokykla-internatas keitėsi į Respublikinę Vilniaus aukštesniąją olimpinio rezervo mokyklą,  Respublikos rinktinių rengimo centrą, Respublikos sportininkų rengimo centrą...

1997-aisiais pastarasis pavadintas KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LIETUVOS OLIMPINIU SPORTO CENTRU (LOSC). LOSC pagrindinis tikslas buvo sėkmingas sportininkų centralizuotas pasirengimas vasaros ir žiemos olimpinėms žaidynėms.

Kaip tik 1997-aisiais prasidėjo naujasis olimpinis, pasirengimo 2000-ųjų metų Sidnėjaus olimpinėms žaidynėms, ciklas. Šiame procese LOSC pavestas vienas svarbiausių vaidmenų: pagal programą „Sidnėjus 2000“ organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti visų grandžių metodinę, mokslinę, medicininę veiklą, materialinio techninio aprūpinimo lygį. Sėkmingas Lietuvos olimpinės rinktinės pasirodymas Sidnėjaus OŽ parodė, kad pertvarka buvo reikalinga ir pasiteisino.

Kaip visada, pasibaigus olimpinėms žaidynėms, iš naujo peržvelgiamas ir įvertinamas visas praėjusio olimpinio ciklo darbas, įvertinamos teigiamos ir neigiamos pusės, padaromos išvados ir numatomi pasikeitimai kitam ciklui. Todėl, vykdant programą „Atėnai 2004“, buvo išplėstos LOSC funkcijos: pagal paskirtį naudojant programos lėšas, vykdyti Olimpinės rinktinės sportininkų rengimą, organizuoti ir vykdyti mokomąjį treniruočių vyksmą, nustatyti pratybų vietą ir laiką, aptarti ir tvirtinti trenerių parengtus planus, kontroliuoti jų vykdymą, tvarkyti apskaitą, rūpintis sportininkų gyvenimo sąlygomis ir mityba, kartu su sporto federacijomis ir treneriais atrinkti parengiamąsias varžybas, organizuoti sportininkų medicininę priežiūrą, koordinuoti sporto mokslo centro darbą, olimpinę rinktinę aprūpinti inventoriumi, apranga, medicininiais, moksliniais prietaisais, analizuoti ir įvertinti sportininkų varžybų rezultatus, daryti išvadas, teikti siūlymus.

Aukšti Lietuvos sportininkų pasiekimai Sidnėjaus ir Atėnų olimpinėse žaidynėse parodė, kad programinis sportininkų rengimasis suformavo didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemą.

Plėtojant Lietuvos olimpinės rinktinės centralizuoto rengimo modelį ir įgyvendinant programos „Pekinas 2008“ pagrindines nuostatas, LOSC buvo sukurtos atskiros programos, atliekančios skirtingas funkcijas ir siekiančios skirtingų tikslų:

Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų rengimo programa. Šios programos vykdytojai buvo atsakingi už sportinio rengimo organizavimą iki 2008 m. Pekino OŽ, darbo planavimo, pedagoginius, mokslinius, medicininius tyrimus, aptarnavimą, aprūpinimą, sudarė sportinio rengimo darbo, kontrolės, dalyvavimo varžybose metinius planus-grafikus, numatė finansavimo poreikį, šaltinius, organizavo atsigavimą, gydymą ir reabilitaciją, atsakė už sportininkų, kurie treniravosi užsienio klubuose, rengimąsi, gynė sportininkų teises, rūpinosi socialinėmis reikmėmis, atsakė už OR narių rezultatus Europos ir Pasaulio čempionatuose, ir galiausiai, 2008-ųjų metų Pekino OŽ.

Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų rengimo programa. Su kitomis suinteresuotomis organizacijomis LOSC sudarė nuolatinį (baigtinį) olimpinės pamainos sportininkų, besirengiančių 2012 m. Londono OŽ sąrašą, organizavo ilgalaikį ir einamųjų metų tikslinių programų sudarymą, sporto stovyklas, vykdė pedagoginius, mokslinius, medicininius tyrimus.

Perspektyvinės pamainos sportininkų rengimo programa. LOSC užtikrino optimalias gyvenimo, mokymosi, maitinimosi, treniravimosi sąlygas talentingiems ir gabiems sportininkams, kurie po dviejų olimpinių keturmečių 2016-aisiais metais galės dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Tam tikslui, kartu su mokslininkais, medikais, treneriais praktikais kūrė talentingų ir perspektyvių sportininkų įvertinimo kriterijus, atrankos sistemą, racionaliai planavo ir vykdė sportinio rengimo, planavimo, kontrolės ir kitus procesus. Vykdė kintamo kontingento atitinkamo amžiaus Lietuvos rinktinės mokomąjį-treniruočių procesą prieš Europos, pasaulio jaunių-jaunimo čempionatus, Europos olimpinius jaunimo festivalius, taip pat mokslinius-medicininius tyrimus, reabilitaciją, gydymą.

Taikant analogišką modelį LOSC rengė sportininkus ir 2012 m. Londono, 2016 Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms bei 2010 m. Vankuverio ir 2014 m. Sočio žiemos olimpinėms žaidynėms.

Per laikotarpį nuo 1997 m. LOSC sportininkai laimėjo 21 medalį olimpinėse žaidynėse, t.y. 4 Sidnėjuje 2000 m., 3 Atėnuose 2004 m., 5 Pekine 2008 m., 5 Londone 2012 m. ir 4 Rio de Ženeire 2016 m..

Nuo 2016 m. vidurio Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siaurino LOSC funkcijas. 2016 m. uždaryta Perspektyvinės pamainos sportininkų rengimo programa, nuo 2017 m. pradžios – Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų rengimo programa, nuo 2018 m. pradžios – Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų rengimo programa.

Nuo 2018 m. pradžios LOSC veiklos paskirtis yra  užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir LOSC perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo ir kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 dienos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro pavadinimas pakeistas į „Lietuvos sporto centras“ (LSC).

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos Lietuvos sporto medicinos centras yra prijungtas prie Lietuvos sporto centro ir tampa Lietuvos sporto centro sporto medicinos departamentu.

LSC priklauso: Ozo sporto bazė (Ozo g. 39B, Vilniuje), Lengvosios atletikos maniežas (Žemaitės g. 6, Vilniuje), stadionas „Vingis“ (M. K. Čiurlionio g. 112, Vilniuje), Šaudykla (St. Batoro g. 90A, Vilniuje), Trakų sporto bazė (Karaimų g. 73, Trakuose), Teniso kortai (M. K. Čiurlionio g. 112, Vilniuje), Stadionas (J. I. Kraševskio g. 2, LT-08117, Vilnius), Sporto kompleksas „Druskininkai“ (M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkai), „Nemuno žiedo“ sporto bazė (Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.).