Lietuvos sporto centras skelbia konkursą Lietuvos sporto centro sporto medicinos departamento direktoriaus pareigoms užimti.
Detalesnė informacija Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje (žiūrėti žemiau pateiktą nuorodą).
https://portalas.vtd.lt/lt/padalinio-sekcijos-biuro-poskyrio-vadovas-322;968860.html