Šaudykla

Šaudykla

ŠAUDYKLA
Adresas: S. Batoro g. 90A, LT-01215 Vilnius
Telefonas: +370 5 215 41 91
Elektroninis paštas: saudykla@lscentras.lt

Tarptautinius standartus atitinkanti sportinė šaudykla pritaikyta lygiavamzdžių šautuvų  šaudymo olimpinėms rungtims į skriejančius taikinius – tranšėja, apvali aikštelė ir neolimpiniai rungčiai Compak sporting.

Paslaugų kainos

    PATVIRTINTA  
    Lietuvos sporto centro  
    direktoriaus 2021 m. kovo 18 d.
    įsakymu Nr. V-32  
         
  LIETUVOS SPORTO CENTRO ŠAUDYKLOS      
  (S. Batoro g. 90A, Vilnius)      
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI      
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,      EUR Kaina su PVM, EUR
1. ŠAUDYKLA
1.1. Šaudykla varžyboms 1 val. 30,00  30,00 
1.2. Šaudykla varžyboms 1 diena* 180,00  180,00 
1.3. Šaudykla treniruotėms (1 šaudymo aikštelė) 1 val. 10,00  10,00 
1.4. Šūvis „Taikinys ore 1 taik. 0,25  0,25 
1.5. Šūvių serija Taikinys ore 25 taik. 6,00  6,00 
2. KITOS PASLAUGOS
2.1. Šaudymo vadovo paslauga 1 val. 5,79  7,00 
2.2. Ginklų saugyklos paslauga 1 mėn. 60,33  73,00 
2.3. Lėkštučių sandėliavimo paslauga 1 mėn. 5,79  7,00 
2.4. Reklaminiai stendai 1 m²/mėn 4,13  5,00 
         
  Pastabos:      
* Ne ilgiau 12.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 22.00 valandomis.      
  Varžybų dalyviai nemokamai gali naudotis persirengimo kambariais.  
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų
  įkainių.      

 

ŠAUDYKLOS UŽIMTUMO GRAFIKAI
-
Šaudyklos užimtumo grafikas

Galerija