Nemuno žiedas

Nemuno žiedas

NEMUNO ŽIEDAS
Adresas: Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.
Telefonas: +370 612 28 633
Elektroninis paštas: ziedas@lscentras.lt

Renginių kalendorių galite peržiūrėti paspaudę čia.

Paslaugų kainas atsisiųskite PDF formatu paspaudę čia.

Paslaugų kainos:

    PATVIRTINTA  
    Lietuvos sporto centro  
    direktoriaus 2021 m. kovo 18 d.
    įsakymu Nr. V-32  
         
  LIETUVOS SPORTO CENTRO „NEMUNO ŽIEDO“ SPORTO BAZĖS      
  (Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj.)      
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI      
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina,    EUR Kaina su PVM,   EUR
1. TRASOS VASAROS SEZONO METU (BALANDŽIO - RUGSĖJO MĖNESIAIS)
1.1. Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 140,00 140,00
1.2. Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 220,00 220,00
1.3. Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 1000,00 1000,00
1.4. Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 1700,00 1700,00
1.5. Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 120,00 120,00
1.6. Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 200,00 200,00
1.7. Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 750,00 750,00
1.8. Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 1400,00 1400,00
1.9. „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 60,00 60,00
1.10. „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 80,00 80,00
1.11. „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 400,00 400,00
1.12. „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 500,00 500,00
2. TRASOS ŽIEMOS SEZONO METU (SPALIO - KOVO MĖNESIAIS)
2.1. Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 80,00 80,00
2.2. Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 150,00 150,00
2.3. Žiedinė ir „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 620,00 620,00
2.4. Žiedinė ir „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 1000,00 1000,00
2.5. Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 60,00 60,00
2.6. Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 110,00 110,00
         
2.7. Žiedinė trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 450,00 450,00
2.8. Žiedinė trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 750,00 750,00
2.9. „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 val. 40,00 40,00
2.10. „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 val. 60,00 60,00
2.11. „Drift“ trasa (pirmadienį - ketvirtadienį) 1 diena* 250,00 250,00
2.12. „Drift“ trasa (penktadienį-sekmadienį) 1 diena* 350,00 350,00
         
  Pastabos:      
* Ne ilgiau 10.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 22.00 valandomis.      
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų įkainių.

Galerija