Valstybės nekilnojamojo turto (lenktynių trasų) viešasis nuomos konkursas

Lietuvos sporto centras (toliau – LSC) organizuoja valstybės nekilnojamojo turto (lenktynių trasų) viešąjį nuomos konkursą.

Skelbimas apie nuomos konkursą paskelbtas valstybės laikraštyje „Lietuvos aidas“ ir LSC svetainėje www.lscentras.lt, skyriuje „NAUJIENOS“.

Informacija apie konkursą pateikta konkurso sąlygose (pridedama) (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas).

Pasiūlymai konkursui turi būti pateikti adresu Vilnius, Ozo g. 39B, LSC sekretoriatas 201 kab., iki 2021 m. birželio 15 d. 16:00 val.

Kontaktinis asmuo: Žygimantas Šeštokas, tel. + 370 633 89570.