TRAKŲ SPORTO BAZĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE PASLAUGOS

Karaimų g. 73, LT-21104 Trakai

Paslaugų kainos

  PATVIRTINTA         PAKEISTA      
  Lietuvos olimpinio sporto centro         Lietuvos olimpinio sporto centro  
  direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d.         direktoriaus 2019 m. birželio 6 d.  
  įsakymu Nr. 550         įsakymu Nr. 65    
                   
    LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO TRAKŲ SPORTO BAZĖS (Karaimų g. 73, Trakai)              
    TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI              
       
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kambarys Kambarys, gyvenant ilgiau negu 7 paras Kambarys, gyvenant ilgiau negu 180 parų  
Kaina be PVM, EUR Kaina su  PVM, EUR Kaina be PVM, EUR Kaina su  PVM, EUR Kaina be PVM, EUR Kaina su PVM, EUR  
1. Apgyvendinimas (2-jų vietų, 2 kambarių numeris) para 1 asmeniui 23,97 29,00* 20,66 25,00* 20,66 25,00*  
2. Apgyvendinimas (2/3-jų vietų kambarys) para 1 asmeniui 12,40 15,00* 10,74 13,00* 4,13 5,00*  
3. Apgyvendinimas (2/8-jų vietų kambarys) para 1 asmeniui 7,44 9,00* 5,79 7,00* 3,31 4,00*  
                   
  Pastabos:                
* Vietinė rinkliava už naudojimąsi Trakų savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra mokestis 0,60 EUR privaloma įmoka    
  asmeniui už suteiktą vieną nakvynę (neapmokestinamas PVM), dydį gali keisti Trakų rajono savivaldybės taryba.      
  Apgyvendinimo paslaugos atvykimo laikas po 14.00 val., išvykimo laikas iki 12.00 val.          
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LOSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LOSC teikiamų paslaugų įkainių.

 

Apgyvendinimo bendrabutyje paslaugų užsakymas

Telefonas: + 370 528 553 21

Elektroninis paštas: nida.malduniene@lscentras.lt