TRAKŲ SPORTO BAZĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE PASLAUGOS

Karaimų g. 73, LT-21104 Trakai

Paslaugų kainos

            PATVIRTINTA  
            Lietuvos sporto centro  
            direktoriaus 2021 m. kovo 18 d.
            įsakymu Nr. V-32  
                 
    LIETUVOS SPORTO CENTRO TRAKŲ SPORTO BAZĖS (Karaimų g. 73, Trakai)            
    TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI            
     
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kambarys Kambarys, gyvenant ilgiau negu 7 paras Kambarys, gyvenant ilgiau negu 180 parų
Kaina be PVM, EUR Kaina su  PVM, EUR Kaina be PVM, EUR Kaina su  PVM, EUR Kaina be PVM, EUR Kaina su PVM, EUR
1. Apgyvendinimas (2-jų vietų, 2 kambarių numeris) para 1 asmeniui 23,97 29,00* 20,66 25,00* 20,66 25,00*
2. Apgyvendinimas (2/3-jų vietų kambarys) para 1 asmeniui 12,40 15,00* 10,74 13,00* 4,13 5,00*
3. Apgyvendinimas (2/8-jų vietų kambarys) para 1 asmeniui 8,26 10,00* 6,61 8,00* 3,31 4,00*
                 
    APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI SVEČIŲ NAMAI "IRKLAS"            
                 
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kambarys Kambarys, gyvenant ilgiau negu 7 paras Kambarys, gyvenant ilgiau negu 180 parų
Kaina be PVM, EUR Kaina su  PVM, EUR Kaina be PVM, EUR Kaina su  PVM, EUR Kaina be PVM, EUR Kaina su PVM, EUR
1. Apgyvendinimas (2-jų vietų, 2 kambarių numeris) para 1 asmeniui 26,45 32,00* 23,14 28,00* 23,14 28,00*
2. Apgyvendinimas (2-jų vietų kambarys) para 1 asmeniui 14,88 18,00* 13,22 16,00* 6,61 8,00*
3. Apgyvendinimas (3-jų vietų kambarys) para 1 asmeniui 13,22 16,00* 10,74 13,00* 5,79 7,00*
                 
  Pastabos:              
* Vietinė rinkliava už naudojimąsi Trakų savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra mokestis 0,60 EUR privaloma įmoka  
  asmeniui už suteiktą vieną nakvynę (neapmokestinamas PVM), dydį gali keisti Trakų rajono savivaldybės taryba.    
  Apgyvendinimo paslaugos atvykimo laikas po 14.00 val., išvykimo laikas iki 12.00 val.        
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų įkainių.

Apgyvendinimo bendrabutyje paslaugų užsakymas

Telefonas: + 370 528 553 21

Elektroninis paštas: nida.malduniene@lscentras.lt